Skip to main content

Chính sách Cookie

Cảm ơn bạn đã truy cập trang web IChiba Global.

Chính sách Cookie này giải thích cách IChiba Global PTE. LTD (“IChiba Global”, “IChiba”, “chúng tôi") sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để nhận ra bạn khi bạn đang sử dụng hoặc truy cập trang web này hoặc các nền tảng và dịch vụ khác do IChiba Global cung cấp (sau đây gọi là “Nền tảng" và "Dịch vụ"). Nó giải thích những công nghệ này là gì và tại sao chúng tôi sử dụng chúng, cũng như quyền kiểm soát của bạn trong quá trình chúng tôi sử dụng

Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập một trang web. Chủ sở hữu trang web có thể sử dụng cookie vì nhiều lý, bao gồm cho phép trang web của họ hoạt động (hoặc hoạt động hiệu quả hơn), cung cấp nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa cũng như tạo phân tích trang web. Vì mục đích của chính sách Cookie này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ "Cookie" và "Cookies" không chỉ để mô tả cookie mà còn các công nghệ tương tự khác được sử dụng để thu thập hoặc lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn. Ví dụ về các công nghệ khác như vậy có thể bao gồm đèn hiệu web (đôi khi được gọi là "pixel theo dõi" hoặc "gif"). Đây là những tệp đồ họa nhỏ chứa mã định danh duy nhất cho phép chúng tôi nhận ra khi ai đó đã truy cập Trang web của chúng tôi. Cookie mà chúng tôi đặt được gọi là Cookie "bên thứ nhất". Chỉ chúng tôi mới có thể truy cập Cookie của bên thứ nhất. Cookie do người khác đặt được gọi là Cookie "bên thứ ba". Cookie của bên thứ ba cho phép các tính năng hoặc chức năng của bên thứ ba được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web và/hoặc Nền tảng. Các bên đặt Cookie của bên thứ ba này có thể nhận ra thiết bị của bạn khi bạn truy cập Trang web hoặc Nền tảng cũng như khi bạn truy cập các trang web khác đã hợp tác với họ.

2. Tại sao chúng tôi sử dụng Cookies?

Chúng tôi sử dụng Cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba vì nhiều lý do. Một số được yêu cầu vì lý do kỹ thuật thiết yếu để đảm bảo hoạt động của trang web và nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi gọi chúng là Cookie "thiết yếu". Các Cookie khác cũng cho phép chúng tôi cung cấp chức năng bổ sung hoặc nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web và nền tảng của chúng tôi. Điều này được mô tả chi tiết hơn ở bên dưới.

Các loại Cookie cụ thể mà chúng tôi sử dụng trên trang web và nền tảng cùng mục đích mà chúng thực hiện sẽ được mô tả bên dưới. Cookie thiết yếu: Những Cookie này là cực kỳ cần thiết để đảm bảo trang web và nền tảng của chúng tôi hoạt động an toàn và đúng cách. Chẳng hạn như xác thực và bảo mật. Bạn có thể vô hiệu hóa chúng bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến cách trang web hoặc nền tảng hoạt động.

CookieCookie name
Login and Account cookieslogin_scene, digest, third.digest, csrfToken
Error log cookiesvcloudWebId
Authentication and session cookiessessionid, sessionid_ss, sid_tt, sid_guard, uid_tt, uid_tt_ss, connect.sid, x-jupiter-uuid
Site localization cookiesSameSite, lang
Security cookiess_v_web_id
Security cookiesvisitor_id949852, visitor_id949852-hash, lpv949852, pardot

| Functionality Cookies: Các công nghệ theo dõi chức năng ghi lại thông tin bạn nhập hoặc các lựa chọn bạn thực hiện, chẳng hạn như chi tiết đăng nhập, trạng thái đăng nhập, ID, tùy chọn ngôn ngữ cho trang web và lựa chọn chấp thuận cookie của bạn. Chúng giúp làm cho trang web hoạt động hiệu quả hơn và cho phép chúng tôi điều chỉnh trang web theo sở thích của bạn. Chúng tôi sử dụng các công nghệ theo dõi của bên thứ nhất và bên thứ ba cho các mục đích chức năng sau:

  • Bản địa hóa (ghi nhớ quốc gia mà bạn truy cập (các) Trang web và tùy chọn ngôn ngữ của bạn)

  • Sự đồng ý của cookie (ghi nhớ các tùy chọn đồng ý cookie của bạn)

CookieTên CookieBên cung cấp
Site localization cookiesi18nextBên thứ nhất
Site localization cookieslang, U, NIDBên thứ ba
Cookie consentcookie-consentBên thứ nhất

Bạn có quyền quyết định chấp nhận hay từ chối các Cookie không cần thiết. Bạn có thể thực hiện các tùy chọn Cookie của mình thông qua cài đặt Cookie ở cuối trang web. Bạn cũng có thể đặt hoặc sửa đổi các điều khiển trình duyệt web của mình để chấp nhận hoặc từ chối Cookie. Nếu bạn chọn từ chối Cookie, bạn vẫn có thể sử dụng trang web và nền tảng của chúng tôi. Tuy nhiên quyền truy cập của bạn vào một số chức năng và khu vực có thể bị hạn chế. Vì phương tiện mà bạn có thể từ chối Cookie thông qua các điều khiển trình duyệt web của mình khác nhau giữa các trình duyệt, bạn nên truy cập menu trợ giúp của trình duyệt để biết thêm thông tin.

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Cookie này theo thời gian để phản ánh, chẳng hạn như những thay đổi đối với Cookie mà chúng tôi sử dụng hoặc vì các lý do hoạt động, pháp lý hoặc quy định khác. Do đó, vui lòng thường xuyên truy cập lại Chính sách cookie này để được thông báo về việc chúng tôi sử dụng Cookie và các công nghệ liên quan. Ngày hiển thị ở đầu chính sách cookie này cho biết thời điểm cập nhật lần cuối.

6. Bạn có thể lấy thêm thông tin ở đâu?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc chúng tôi sử dụng Cookie hoặc các công nghệ khác, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại [email protected]